Coaching

Binnen Oak & Owl houd ik me bezig met de volgende soorten coaching:

Reguliere Coaching

Wandelcoaching

Vuurcoaching

Gewichtscoaching

Werk- & Opleidingscoaching